กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2562 รวม 30 อัตรา

“กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2562 รวม 30 อัตรา

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

ด้วย พล.ม.2 รอ. จะดำเนินการบรรจุกำลังพล ในปีงบประมาณ 2562 จากทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามที่ทางราชการต้องการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด พล.ม.2 รอ. จำนวน 30 อัตรา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรจุกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ช่างยนต์ล้อ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างยนต์สายพาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เสมียน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ :  ม.3


เสมียนพิมพ์ดีด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ :  ม.3


เสมียนกองร้อย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ :  ม.3


เสมียนส่งกำลัง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.3


พลขับรถ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด

ตำแหน่ง: ช่างยนต์ล้อ,ช่างยนต์สายพาน,เสมียน,เสมียนพิมพ์ดีด,เสมียนกองร้อย,เสมียนส่งกำลัง,พลขับรถ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 – 12 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022975018

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองพลทหารม้าที่