คู่มือเตรียมสอบนิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม ปริญญาโท BB-015

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม ปริญญาโท BB-015
สารบัญ

  • สรุปกฏหมายอาญา
  • สรปกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • แนวข้อสอบกฏหมายอาญา
  • แนวข้อสอบกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย
  • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 1.
  • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 2.
  • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 3.
  • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 4.