คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) BC-32271

270฿

รหัสสินค้า: KP-32271 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) BC-32271
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด                                                                              
*แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความสามารถด้านภาษา ในการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                                           
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                             
*หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                    
*การเขียนแผน/โครงการและสรุปความ                                                                              
*การเขียนหนังสือราชการ                                                                                              
*ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                          
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*หลักการบริหารจัดการ                                                                                                
*แนวข้อสอบการเขียนแผนงาน/โครงการ                                                                    
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ บริษัทขนส่ง จำกัด