คู่มือสอบเศรษฐกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเศรษฐกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) MRT. ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                       
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                            
*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                    
*การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน (ตลาดลงทุน และ ตลาดเงิน)                                             
*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                           
*ความรู้ด้าน การเงิน  การธนาคาร                                                                          
*แนวข้อสอบ การเงินการคลัง                                                                          
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.