คู่มือสอบศุลการักษ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร BC-31267

270฿

รหัสสินค้า: KP-31267 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบศุลการักษ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร BC-31267
สารบัญ

*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                             
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            
*เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ การเมือง                                                                               
*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                              
*เจาะข้อสอบ ด้านจริยธรรม และศีลธรรม                                                                      
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                
*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                                
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560                                                          
*พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530                                                                    
*เจาะข้อสอบ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                 
*แนวข้อสอบ ศุลการักษ์ ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบ ศุลการักษ์ ชุดที่ 2.