คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษา เครื่องจักรกล และยานพาหนะ                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                           
*การสันดาปภายใน                                                                                                    
*หลักการทำงานของเครื่องยนต์                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น                                                                                       
*แนวข้อสอบ ไฟฟ้าเบื้องต้นชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ ไฟฟ้าเบื้องต้นชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                     
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                          
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                          
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 6.                                                                      
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม