คู่มือสรุป+เจาะข้อสอบ ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป ออกใหม่ 2561

80฿

คำอธิบาย

คู่มือสรุป+เจาะข้อสอบ ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป ออกใหม่ 2561 ฉบับปรับปรุงใหม่ -เทคนิคการทำข้อสอบพร้อมหลักไวยากรณ์ที่ง่ายในการเข้าใจ -เจาะข้อสอบพร้อมอธิบายการตอบ -ตะลุยโจทย์นับกว่า 2,000 ข้อ