คู่มือสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก การเงินและการบัญชี ปี 2561 BC-31045

260฿

รหัสสินค้า: KP-31045 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก การเงินและการบัญชี ปี 2561 BC-31045
สารบัญ

*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                            
*ความรู้ด้านการบัญชี การจัดทำงบพิสูจน์ ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                              
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      
*การออกแบบและการวางระบบบัญชี                                                                                 
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                      
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                              
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 6.