คู่มือสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30673

260฿

รหัสสินค้า: KP-30673 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30673
สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                             
*ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การจัดทำแผนองค์กร                                      
*การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                         
*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                    
*ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ                                                                               
*ความรู้ด้านการเงิน                                                                                                  -เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน ชุดที่ 1.                                                            -เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน ชุดที่ 2                                                              -เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน ชุดที่ 3.                                                             -เจาะข้อสอบการบริหารธุรกิจ                                                                             -เจาะข้อสอบด้านการเงิน