คู่มือสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกพลศึกษา ใหม่ล่าสุด สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ BC-30420

260฿

รหัสสินค้า: KP-30420 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกพลศึกษา ใหม่ล่าสุด สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ BC-30420
สารบัญ

*หลักการพลศึกษา                                                                                                    
*สมรรถภาพทางกาย                                                                                                  
*พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                        
*การออกกำลังกาย                                                                                                    
*กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                                                     
*นันทนาการ และกิจกรรมนันทนาการ                                                                               
*เวชศาสตร์การกีฬา                                                                                                  
*การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                                                    
*จิตวิทยาการกีฬา                                                                                                     
*การจัดการเรียนรู้                                                                                                    -แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้                                                                            -แนวข้อสอบ วิชาเอกพลศึกษา ชุดที่ 1.                                                                           -แนวข้อสอบ วิชาเอกพลศึกษา ชุดที่ 2.                                                                           -แนวข้อสอบ วิชาเอกพลศึกษา ชุดที่ 3