คู่มือสอบวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่                                                                            
*ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร                                                                                     
*ความรู้ด้านวิศวกรรมการเกษตร                                                                                    
*ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตร                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร                                                                                          
*ความรู้ทั่วไปทางด้านเคมี                                                                                                       -เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี                                                                                        -แนวข้อสอบ วิศวกรการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                            -แนวข้อสอบ วิศวกรการเกษตร ชุดที่ 2.