คู่มือสอบนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย ปี 2561 BC-30291

260฿

รหัสสินค้า: KP-30291 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักเรียนโรงเรียนการไปรณีย์ไทย ปี 2561 BC-30291
สารบัญ
##วิชาคณิตศาสตร์ -เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.(50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2(50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.(50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.(50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5.(50 ข้อ)  ##วิชาภาษาไทย -เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1. (50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2. (50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3. (50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4. (50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5. (50 ข้อ)  ##วิชาภาษาอังกฤษ -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. (50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. (50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3. (50 ข้อ) -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4. (50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5. (50 ข้อ)  ##วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. (50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. (50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3. (50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4. (50 ข้อ)  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5. (50 ข้อ)  ##ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)  -แบบทดสอบ