คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30024

260฿

รหัสสินค้า: KP-30024 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30024
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา                                                                                                  
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                  
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                     
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                     
*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                            
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                     
*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                  
*ระบบแสงสว่าง                                                                                                       
*ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ                                                                                     
*ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                                -เจาะข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                 -เจาะข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                 -เจาะข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                 -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม