เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9718

260฿

รหัสสินค้า: KP-9718 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9718
สารบัญ
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลและจำนวน เจาะข้อสอบรวม 365 ข้อ พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ ความรู้ด้านภาษาไทย เจาะข้อสอบการใช้คำไม่ถูกต้อง เจาะข้อสอบการใช้ภาษาไม่รัดกุม เจาะข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์ เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 1 เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 2 เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 3 เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 4  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป  เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 1  เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 2  เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 3  เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 4  ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ