คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง ออกใหม่ปี 2561 BC-9695

260฿

รหัสสินค้า: KP-9695 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง ออกใหม่ปี 2561 BC-9695
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กฟผ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                                                        
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)           -เจาะข้อสอบ พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                                             -เจาะข้อสอบ โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                                        -เจาะข้อสอบ การจัดเข้าพวก                                                                               -เจาะข้อสอบ แบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม                                                          -เจาะข้อสอบ แบบหาตัวกลาง                                                                              -เจาะข้อสอบ การอ่านคำ                                                                                    -เจาะข้อสอบ หาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด                                                             -เจาะข้อสอบ ความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                             -เจาะข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ                                                                        -เจาะข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                         
*การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                             
*การวัดบุคลิกภาพ