คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ BC-9565

260฿

รหัสสินค้า: KP-9565 & หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ BC-9565  
สารบัญ
#ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                                                    1 #ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                                      12 #ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม                                                                                                                   21 #ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                                                   35 #ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                                         74 #ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                                      80 #พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                                        90
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                99 #พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                                              102
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                        120
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 (จำนวน 100 ข้อ)                                                                                123
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 (จำนวน 100 ข้อ)                                                                                147
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3 (จำนวน 100 ข้อ)                                                                                174
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.(จำนวน 50 ข้อ)                                                                                  198
*เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                                                 212
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                               248
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                                               253