ติวสอบตั๋วทนาย

คำอธิบาย

สิทธิพิเศษ สมาชิกเก่าและแฟนเพจ FB นคร ธรรมราช ลด 10%
*

*ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ติวเข้มโดย ติวเตอร์สมชาย  ชุมนุมวรรณ์   (น.บ.,น.บ.ท.)   – การศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 32 – เนติบัณฑิตไทย  สมัย 62 – สำนักอบรมวิชาว่าความ ตั๋วปีครั้งที่ 1/2550 – ปัจจุบัันติวเตอร์หลักสูตรตั๋วทนายThe Best Center ลักษณะการติว   – เน้นความเ้ข้าใจ หลักกฎหมาย ภาษากฎหมาย ฎีกา – การวิเคราะห์ข้อกฎหมายใหม่ๆ   – การดึงข้อเท็จจริงจากโจทย์มาฝึกเขียน  ทดสอบ  ประเมินผล ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ นคร ธรรมราช