สอบท้องถิ่น ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป

3,500฿

คำอธิบาย

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุด DVD ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป

    1.ชุด DVD ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป     ประกอบด้วย     1.  ภาคความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล     2.  ภาคภาษาไทย     3.  ภาคกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง     สำหรับท่านที่สนใจจะได้รับคือ     1.  DVD พร้อมกับเอกสารประกอบชุด DVD     2.  คู่มือพิชิตข้อสอบ พร้อมเจาะข้อสอบ อีก 3 เล่มให้อ่านอย่างจุใจ     3.  ฟรี !!!  จริง ๆ  สามารถเข้ารับฟังการติวสรุปใกล้สอบฟรีสุดคุ้ม