BC-3686 คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม

280฿

คำอธิบาย

เจาะเตรียมสอบ  นายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม                                   ใหม่ปี 2558           ประกอบด้วย – วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ตะลุยโจทย์ 365 ข้อ ครอบคลุมทุกเรื่องที่่ออกสอบ พร้อมเฉลยอธิบาย 365 ทุกข้อ     –วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา         ตะลุยโจทย์พร้อมคำอธิบาย 130 ข้อ   –  วิชาภาษาอังกฤษ         ตะลุยโจทย์ พร้อมคำอธิบาย  86 ข้อ   –  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น –  เจาะข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้     –  สรุปการเมืองไทย –  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) –  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557 –  เจาะข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์   –  สังคม  วัฒนธรรม และจริยธรรม        ตะลุยโจทย์  พร้อมคำอธิบาย 75 ข้อ –  หลักธรรมาภิบาล ราคา พิเศษ 280 บาท    จัดทำโดย………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center