VCD-5 เจาะเกราะ EN 101

250฿

คำอธิบาย

เจาะเกราะ EN 101    ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นชุดเจาะข้อสอบทั้งหมด ใช้ได้กับการสอบ E-testing ใช้ได้กับการสอบทุกภาคเรียน เป็นชุด DVD หรือดูจากคอมพิวเตอร์ก็ได้ เป็นเก็งแนวข้อสอบ แนะนำเทคนิคการตอบข้อสอบ ประกอบด้วย     1.  คำนาม 2.  คำนำหน้าคำนาม 3.  คำสรรพนาม 4.  กริยาสอดคล้องกับประธาน 5.  กริยามีกรรม / กริยาไม่มีกรรม / กริยาเชื่อมความ 6.  กริยาช่วย 7.  กลุ่มคำที่ตามด้วย Ving, infinitive to หรือไม่มี to 8   คำคุณศัพท์ (Adjective) 9.  คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) 10. Simple Sentence 11. Compound Sentence 12. Complex Sentence 13.  เก็งศัพท์      ราคา พิเศษ 250 บาท     จัดทำโดย…….อาจารย์เสาวลักษณ์