VCD-8 ชุดคู่มือ+ข้อสอบ EN101 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

250฿

คำอธิบาย

ชุดคู่มือ + ข้อสอบ  EN 101    ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ในชุด DVD นี้เป็นชุดเนื้อหา พร้อมเสริมแนวข้อสอบ  แต่อาจารย์ยกมาเฉพาะที่สำคัญของเนื้อหาที่ออกสอบ ใช้ได้กับการสอบ E-Testing ใช้ได้กับการสอบทุกภาคการศึกษา     ประกอบด้วย     1.  คำนาม 2.  คำสรรพนาม 3.  คำนำหน้าคำนาม 4.  กริยาสอดคล้องกัยประธาน 5.  กริยา + Ving, Infinitive มี to หรือ ไม่มี to 6.  กริยาช่วย 7.  กริยามีกรรมและไม่มีกรรมหรือกริยา Linking Verb 8.  คำคุณศัพท์ (Adjective) 9.  คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) 10. Simple Sentence 11. Compound Sentence 12. Complex Sentence 13. ภาคคำศัพท์ครบ 12  บท           จัดทำโดย…….อาจารย์เสาวลักษณ์ ราคา พิเศษ 250 บาท