องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.พ. 2562 รวม 83 อัตรา

“องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.พ. 2562 รวม 83 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 83 คน โดยมีวุฒิการศึกษาและสังกัดที่เปิดรับ ดังนี้ (รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับตามเอกสารแนบท้าย)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สังกัด ฝ่ายผลิตยา

วุฒิ ม.3/ม.6

จำนว 44 อัตรา


สังกัด ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

วุฒิ ม.3/ม.6

จำนว 20 อัตรา


สังกัด ฝ่ายประกันคุณภาพ

วุฒิ ม.6 (วิทย์)

จำนว 9 อัตรา


สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

วุฒิ ม.6 (วิทย์)

จำนว 1 อัตรา


สังกัด โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม

วุฒิ ม.6 (วิทย์)

จำนว 1 อัตรา

วุฒิ ม.3/ม.6

จำนว 7 อัตรา


สังกัด การประกันคุณภาพชีววัตถุ

วุฒิ ม.3/ม.6

จำนว 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ฝา่ยผลิตยา,ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์,ฝ่ายประกันคุณภาพ,สถาบันวิจัยและพัฒนา,โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม,การประกันคุณภาพชีววัตถุ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,150-10,740
อัตราว่าง: 83
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การเภสัชกรรม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง องค์การเภสัชกรรม :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัคร ยื่นติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบุคคล องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การเภสัชกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การเภสัชกรรม