ศาลฎีกาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มณศูนย์อาหารสวัสดิการของศาลฎีกา

“ศาลฎีกาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มณศูนย์อาหารสวัสดิการของศาลฎีกา

ศาลฎีกา เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการของศาลฎีกา

ประกาศคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการของศาลฎีกา

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการของศาลฎีกา

ด้วยคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการของศาลฎีกามีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหารสวัสดิการของศาลฎีกา บริเวณชั้น 1 อาคารศาลฎีกา สนามหลวง เป็นร้านอาหาร 4 ร้าน ซุ้มเครื่องดื่ม 2 ซุ้ม โดยมีรายละเอียดดังรายละเอียด

ตำแหน่ง: ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มณศูนย์อาหารสวัสดิการของศาลฎีกา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน ศาลฎีกา :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลฎีกา

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ศาลฎีกา