ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสอบเข้าธ.ก.ส.ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.)จากก.พ.

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสอบเข้าธ.ก.ส.ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.)จากก.พ.

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ ต้องผ่านภาคก. ก.พ.

ประชาสัมพันธ์การสอบเข้า ธ.ก.ส.ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จาก ก.พ.

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบเพื่อเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จาก ก.พ. โดยถือใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง: สอบเข้าธ.ก.ส.ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.)จากก.พ.
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ธกส.