ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -21 ก.พ. 2562 รวม 9 อัตรา

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -21 ก.พ. 2562 รวม 9 อัตรา

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครองยะลา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานหน้าบัลลังก์ เลขานุการประจำองค์คณะ นายช่างโยธา นายช่างคอมพิวเตอร์ พนักงานเดินหมาย และพนักงานขับรถยนต์

ด้วยสำนักงานศาลปกครองยะลามีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานหน้าบัลลังก์

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,280 บาท
(11,280 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท)


ตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 22,000 บาท
(18,000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท)


ตำแหน่ง นายช่างโยธา

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,800 บาท
(13,800 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท)


ตำแหน่ง นายช่างคอมพิวเตอร์

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,800 บาท
(13,800 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท)


ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,280 บาท
(11,280 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท)


ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 16,430 บาท
(10,430 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 4,000 บาท)

ตำแหน่ง: พนักงานหน้าบัลลังก์,เลขานุการประจำองค์คณะ,นายช่างโยธา,นายช่างคอมพิวเตอร์,พนักงานเดินหมาย,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 16,430-22,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ยะลา (สำนักงานศาลปกครองยะลา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ใช้ใบสมัครตามที่สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์กำหนด พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5.2 โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานศาลปกครองยะลา สำนักงานศาลปกครองยะลา เลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.073362462

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ศาลปกครอง