กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ม.ค. 2562

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ม.ค. 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง: ช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์,ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่กรมส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์