กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ม.ค. 2562 รวม 147 อัตรา

“กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ม.ค. 2562 รวม 147 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยกรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 147 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริการ รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท (เว้นตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,280 บาท)
 1. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา (ชาย,หญิง)
 2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 16 อัตรา (ทหารกองหนุน)
 3. ลูกมือช่าง จำนวน 7 อัตรา (ชาย,หญิง)
 4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
 5. พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา (ชาย,หญิง)
 6. พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา (ชาย,หญิง)
 7. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
กลุ่มงานเทคนิค รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,280 บาท
 1. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
 2. ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา (ชาย,หญิง)
 3. ช่างไม้ จำนนว 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
 4. ช่างยางและพลาสติก จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
 5. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 100 อัตรา (ชาย,หญิง)
  1. สาขาวิชาช่งากลโรงงาน จำนวน 44 อัตรา
  2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 22 อัตรา
  3. สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 15 อัตรา
  4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม147อัตรา,พนักงานบริการ,พนักงานคลังยุทโธปกรณ์,ลูกมือช่าง,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ,ช่างโยธา,ช่างโลหะ,ช่างไม้,ช่างยางและพลาสติก,ช่างสรรพาวุธ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 147
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสรรพาวุธทหารบก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารบก :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 – 23 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 6 ก.พ. 2562

สอบวันที่: 12 ก.พ. 2562

ประกาศผลสอบ: 20 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพาวุธทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสรรพาวุธทหารบก