สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ 9 ม.ค. -28 ก.พ. 2562

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ 9 ม.ค. -28 ก.พ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกรจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน  40 ปี

2. วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต

ลักษณะงาน

1. จัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา

2. จัดทำคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามมติคณะกรรมการยา

3. ปรับปรุงคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ออกไปแล้วให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

4. ดำเนินงานเรื่องการขออุทธรณ์ต่อคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ ที่ได้ประกาศออกไปแล้ว

5. จัดทำบันทึก/หนังสือ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ

ค่าตอบแทน

เงินเดือน 15,000 บาท

หลักฐานการสมัครงาน

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  จำนวน 2 ใบ

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ

ติดต่อสมัครงานด้วยตัวเองได้ที่

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน  สำนักยา  อาคาร 4 ชั้น 5  ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตำแหน่ง: นิติกรจัดจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ไฟล์แนบ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา