กสทช. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 ม.ค. -19 ม.ค. 2562 รวม 87 อัตรา

“กสทช. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 ม.ค. -19 ม.ค. 2562 รวม 87 อัตรา

กสทช. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 87 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ
จำนวน 42 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
จำนวน 24 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยการ
จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 13 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม87อัตรา,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค,เจ้าหน้าที่อำนวยการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 87
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสทช. :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัคร โดยระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครเพียง 1 ตำแหน่ง ได้ที่สำนักงาน กสทช. หรือสำนักงาน กสทช.ภาค หรือสำนักงาน กสทช.เขตทุกแห่ง กสทช. ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 – 19 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสทช.

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กสทช.