สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ธ.ค. -19 ธ.ค. 2561

“สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ธ.ค. -19 ธ.ค. 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหารศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท สถาบันจึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
วุฒิปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-21,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ :อินเตอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 – 19 ธันวาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แผนที่ ไฟล์แนบ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์