สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ 13 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2561 รวม 62 อัตรา

“สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ 13 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2561 รวม 62 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององอค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 28 ตำแหน่ง 62 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกภาษาไทย
  จำนวน 4 อัตรา
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกภาษาจีน
  จำนวน 3 อัตรา
 3. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกภาษาอังกฤษ
  จำนวน 4 อัตรา
 4. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกคณิตศาสตร์
  จำนวน 3 อัตรา
 5. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกวิทยาศาสตร์
  จำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกสังคม
  จำนวน 4 อัตรา
 7. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกปฐมวัย
  จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกพลศึกษา
  จำนวน 2 อัตรา
 9. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกบรรณารักษ์
  จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกดนตรีศึกษา
  จำนวน 1 อัตรา
 11. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกดนตรีไทย
  จำนวน 1 อัตรา
 12. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกดนตรีสากล
  จำนวน 1 อัตรา
 13. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกนาฏศิลป์
  จำนวน 1 อัตรา
 14. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกศิลปะ
  จำนวน 1 อัตรา
 15. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกคหกรรม
  จำนวน 1 อัตรา
 16. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกเกษตร
  จำนวน 1 อัตรา
 17. ตำแหน่งผู้ช่วยครู
  เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
  จำนวน 1 อัตรา
 18. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 5 อัตรา
 19. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
  จำนวน 2 อัตรา
 20. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
  จำนวน 1 อัตรา
 21. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
  จำนวน 1 อัตรา
 22. ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ)
  จำนวน 7 อัตรา
 23. ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงินและบัญชี)
  จำนวน 3 อัตรา
 24. ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (โภชนาการ)
  จำนวน 1 อัตรา
 25. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  จำนวน 2 อัตรา
 26. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  จำนวน 2 อัตรา
 27. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
  จำนวน 3 อัตรา
 28. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
  จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม62อัตรา,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย,บุคลากรสนับสนุนการสอน,พนักงานขับเครื่องจักรกล,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 62
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ. :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น อบจ. ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น