กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -6 ธ.ค. 2561 รวม 22 อัตรา

“กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -6 ธ.ค. 2561 รวม 22 อัตรา

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมควบคุมโรคประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนังกานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :  19,500 บาท

ประเภท : กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :  13,800 บาท

ประเภท : กลุ่มงานบริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :  13,800 บาท

ประเภท : กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

อัตราเงินเดือน :  13,800 บาท

ประเภท : กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ประเภท : กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมควบคุมโรค

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมควบคุมโรค