สพฐ.สพม.เขต 7 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 พ.ย. 2561 รวม 25 อัตรา

“สพฐ.สพม.เขต 7 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 พ.ย. 2561 รวม 25 อัตรา

สพฐ.สพม.เขต 7 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เรื่อง การรับสมัครบุคลคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนังกานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ครูผู้สอน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 • โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
 • โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียภัทรพิทยาจารย์ จังหวัดนครนายก
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • โรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่
 • โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก
 • โรงเรียนวังหลังวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนชิดใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี (ให้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7)
 • โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี (ให้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7)
 • โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก
กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
 • โรงเรียนมณีสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ตำแหน่ง: รวม25อัตรา,ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ.สพม.เขต 7 :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 – 13 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 พ.ย. 2561

สอบวันที่: 25 พ.ย. 2561

ประกาศผลสอบ: 29 พ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ.สพม.เขต 7

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สพฐ.สพม.เขต