กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-23 พ.ย. 2561

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-23 พ.ย. 2561

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการ สังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ระดับชำนาญการ
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะขอโอนสามารถยื่นแบบแสดงความจำนงของโอน เอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 หรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร1040 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 – 23 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022985620

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม