กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 พ.ย. 2561

“กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 พ.ย. 2561

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1

ด้วยกรมศุลกากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรณีพิเศษ ตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญ๊่ปุ่นระยะยาวนอกโครงการด้าน ENhancing ghe Capacity of Data Analysis and Risk Management โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญ๊่ปุ่น (JICA) มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เลขานุการชั้น 1
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 20,700 บาท (ได้รับค่าจ้างจากสำนักงานพัฒนาความร่วมมือเพือ่การพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เดือนละ 10,350 บาท และค่าจ้างสมทบจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) อีกเดือนละ 10,350 บาท)

ตำแหน่ง: เลขานุการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 20,700-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมศุลกากร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและหนังสือรับรองตนเองของผู้สมัคร พร้อมยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่นบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร กรมศุลกากร ชั้น 10 อาคาร 120 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 – 9 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือส่งใบสมัคร หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ไปที่ E-mail address: recruit.thcustoms@gmail.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 พ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศุลกากร

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมศุลกากร