กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 พ.ย. 2561 รวม 5 อัตรา

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 พ.ย. 2561 รวม 5 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเืพ่อเข้ารบัการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผุ้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.1584) ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยกรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.1584) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนกลาง) ในตำแหน่ง พนักงานรับสายโทรศัพท์ ปฏิบัติงานประจำกรมการขนส่งทางบก โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานจ้างตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานรับสายโทรศัพท์
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,500 บาท

ตำแหน่ง: พนักงานรับสายโทรศัพท์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,500-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทางบก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022718888

ต่อ 30000

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 19 พ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการขนส่งทางบก