สอบท้องถิ่น อบต.เชิงทะเล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 พ.ย. 2561

“สอบท้องถิ่น อบต.เชิงทะเล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 พ.ย. 2561

สอบท้องถิ่น อบต.เชิงทะเล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยองค์การบริหารส่นตำบลเชิงทะเล มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 23 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400-13,285 บาท

ตำหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400-13,285 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400-13,285 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400 บาท

ตำหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง ภารโรง
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง: รวม23อัตรา,ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานดับเพลิง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานกู้ชีพ,ผู้ดูแลเด็ก,ภารโรง,พนักงานผลิตน้ำประปา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบต.เชิงทะเล :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – 9 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบต.เชิงทะเล

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น