การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ธ.ค. -26 พ.ย. 2561

“การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ธ.ค. -26 พ.ย. 2561

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 125/2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแ่หงประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ปัจจุบัน กนอ. กำลังดำเนินโครงการพัฒนาและขยายงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทะิประโยชน์ เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักบัญชี 5 หรือ 6

จำนวน 2 อัตรา

 • สังกัด กองบัญชีบริหารและงบประมาณฝ่ายการเงินและบัญชี
 • สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

อัตราเงินเดือน 15,000-24,000 บาท


เศรษฐกร 5

จำนวน 1 อัตรา

 • สังกัดกองวิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

อัตราเงินเดือน 15,000-18,900 บาท


วิศวกร 5

จำนวน 3 อัตรา

 • สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 • สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
 • สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ฝ่ายอำนวยการ

อัตราเงินเดือน 15,000-21,250 บาท


นักบริหารพัสดุ 5

จำนวน 2 อัตรา

 • สังกัดกองพัสดุ ฝ่ายบริหาร

อัตราเงินเดือน 15,000-20,640 บาท


นักบริหารการลงทุน 5-6

จำนวน 2 อัตรา

 • สังกัดกองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด

อัตราเงินเดือน 15,000- 25,540 บาท


นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5

จำนวน 1 อัตรา

 • สังกัดกองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน 15,000-18,900 บาท


นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5

จำนวน 2 อัตรา

 • สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 2
 • สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

อัตราเงินเดือน 15,000-18,900 บาท

ตำแหน่ง: นักบัญชี,เศรษฐกร,วิศวกร,นักบริหารพัสดุ,นักบริหารการลงทุน,นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์,นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-24,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่ กนอ.)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. – 26 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022530561

ต่อ 1121, 1179

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 ธ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

แผนที่ เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย