กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 พ.ย. -19 พ.ย. 2561 รวม 477 อัตรา

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 พ.ย. -19 พ.ย. 2561 รวม 477 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561

ด้วยสำนักงานคณธกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 47 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  • กรณีผ่านภาค ก. ก.พ. แล้ว ยื่นแทนการสอบภาค ก. กทม.
  • กรณีไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. สอบภาค ก. กทม. ผ่านจะได้รับใบรับรองผลการสอบภาค ก. กทม.เพื่อใช้ในการสอบภาค ข. ครั้งต่อไป
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 60 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานปกครอง
จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 18 อัตรา

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
จำนวน 35 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
จำนวน 25 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จำนวน 20 อัตรา

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
จำนวน 9 อัตรา

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร
จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง โภชนาการ
จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด
จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง นายช่างศิลป์
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ
จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง
จำนวน 10 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน 25 อัตรา

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 14 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 15 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
จำนวน 16 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 18 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
จำนวน 9 อัตรา

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 25 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล
จำนวน 30 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
จำนวน 25 อัตรา

ตำแหน่ง นักโภชนาการ
จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่ง สถาปนิก
จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ
จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง บรรณารักษ์
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว
จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม
จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชน
จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬา
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักจัดการงานรักษาความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม477อัตรา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานปกครอง,พนักงานเทศกิจ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นายช่างเครื่องกล,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานสื่อสาร,โภชนาการ,เจ้าพนักงานห้องสมุด,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์,นายช่างศิลป์,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานเทศกิจ,เจ้าพนักงานปกครอง,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นิติกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเกษตร,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักสังคมสงเคราะห์,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสุขาภิบาล,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,วิศวกรโยธา,นักโภชนาการ,สถาปนิก,นักวิชาการสถิติ,บรรณารักษ์,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นักพัฒนาการท่องเที่ยว,นักวิชาการวัฒนธรรม,นักวิชาการศูนย์เยาวชน,นักพัฒนาการกีฬา,นักวิชาการศูนย์เยาวชน,นักจัดการงานรักษาความสะอาด
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,800
อัตราว่าง: 477
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. – 19 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 ธ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กทม.