กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ต.ค. 2561

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ต.ค. 2561

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง  ดังนี้ ตำแหน่งเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการสถิติ นักวิชาการพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง เภสัชกร

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ ก

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ 16920-19680 บาท


ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ ข

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ   15,960 บาท


ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท


ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้างที่ 13300 บาท


ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ 13,300 บาท


ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง 4 อัตรา

พระเจ้าที่จะได้รับ 13 300 บาท


ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

กลุ่มงาน เทคนิค

อัตราว่าง 2 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ 12 240 บาท


ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

กลุ่มงาน บริการ

อัตราว่าง 3 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ 8300 บาท


ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงาน บริการ

อัตราว่าง 3 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ 7590 บาท


ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ

กลุ่มงาน บริการ

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้างที่จะได้รับ 7,590- 10,200 บาท

ตำแหน่ง: เภสัชกร,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการสถิติ,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.095272840

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการแพทย์