กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ย. -9 พ.ย. 2561

“กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ย. -9 พ.ย. 2561

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษในตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1

ด้วยกรมศุลกากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะยาวนอกโครงการด้าน Enhancing the Capacity of Data Analysis and Risk Management โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เลขานุการ ชั้น 1

อัตราเงินเดือน :รวม 20700 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เลขานุการชั้น1
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 20,700-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมศุลกากร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและหนังสือรับรองตนเองของผู้สมัคร พร้อมยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร กรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 9 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศุลกากร

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมศุลกากร