ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 ธ.ค. 2561 รวม 60 อัตรา

“ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 ธ.ค. 2561 รวม 60 อัตรา

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 13

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ต่อไปให้เกิดความต่อเนื่อง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดีเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์  visionary thinker นักพัฒนาและวางแผน developer & planner และนักปฏิบัติ operator อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป ซึ่งใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือน และผู้ได้รับการประเมินให้เป็นผู้สำเร็จจากโครงการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไปโดยมีรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยน รุ่นใหม่รุ่นที่ 13 ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13)

อัตราเงินเดือน :21000 – 23100 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :30 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาเอก


ชื่อตำแหน่ง :นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13)

อัตราเงินเดือน :17500 – 19250 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :30 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

ตำแหน่ง: รม60อัตรา,นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ก.พ.ร. ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.ร.

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ก.พ.ร.