การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 ต.ค. -29 ต.ค. 2561 รวม 149 อัตรา

“การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 ต.ค. -29 ต.ค. 2561 รวม 149 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครงาน

ด้วยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 149 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร ระดับ 4-5 (โยธา)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท
จำนวน 30 อัตรา

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 5 อัตรา

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 4 อัตรา

วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 9 อัตรา

วิศวกร ระดับ 4-5 (คอมพิวเตอร์)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท
จำนวน 4 อัตรา

วิศวกร ระดับ 4-5 (โยธา/ขนส่ง)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท
จำนวน 6 อัตรา

สถาปนิก ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานวิทยาศษสตร์ ระดับ 5
คุณวุฒิ ปริญญาโท
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา

เศรษฐกร ระดับ 5
คุณวุฒิ ปริญญาโท
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานบัญชี ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 3 อัตรา

พนักงานการเงิน ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 2 อัตรา

พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 3 อัตรา

พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4-5
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท
จำนวน 11 อัตรา

พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 5
คุณวุฒิ ปริญญาโท
จำนวน 2 อัตรา

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5
คุณวุฒิ ปริญญาโท
จำนวน 10 อัตรา

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 2 อัตรา

นิติกร ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 12 อัตรา

พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 2 อัตรา

พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 8 อัตรา

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4-5
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท
จำนวน 26 อัตรา

พนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม149อัตรา,วิศวกร,สถาปนิก,พนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,เศรษฐกร,พนักงานบัญชี,พนักงานการเงิน,พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานบริหารธุรกิจ,พนักงานบริหารความเสี่ยง,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานตรวจสอบ,นิติกร,พนักงานทรัพยากรบุคคล,พนักงานบริหารพัสดุ,พนักงานบริหารงานทั่วไป,พนักงานรักษาเขตทาง,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 149
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. – 29 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 5 พ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย