มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ต.ค. 2561

Spread the love

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ต.ค. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 44 อัตรา

วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท

วุฒิปริญญาโท (5 ปี) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท

วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
  1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3. ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ
  4. ตำแหน่ง บุคลากร
  5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  6. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
  7. ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
  8. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รวมจำนวน 25 อัตรา

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 14,950 บาท

วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

ตำแหน่ง: อาจารย์,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ช่างเขียนแบบ,บุคลากร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเทศสัมพันธ์,นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 14,950-31,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี