สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ต.ค. -18 พ.ย. 2561

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ต.ค. -18 พ.ย. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล มีมติในการประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดำเนินการสรรหาลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิัติการ (บัญชี)
จำนวน 50 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง: รวม60อัตรา,นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิัติการ(บัญชี),นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 18 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สตง.