สอบท้องถิ่น เทศบาลระยอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ก.ย. 2561 รวม 47 อัตรา

“สอบท้องถิ่น เทศบาลระยอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ก.ย. 2561 รวม 47 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลระยอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลนครระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครระยอง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครีระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี งบประมาณ 2561-2563) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกภาษาจีน) จำนวน 3 อัตรา
 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สขาวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 2 อัตรา
 9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่ง พนักงานชขับรถยนต์ (ประเภทมีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา
 11. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 3 อัตรา
 12. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
 13. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 22 อัตรา
 14. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม47อัตรา,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการคลัง,เจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยครู,ฯลฯ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 47
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น เทศบาลระยอง :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำัง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 – 18 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038620111

ต่อ 203

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 19 ก.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลระยอง

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น