กรมทหารพรานที่ 11 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ก.ย. 2561

“กรมทหารพรานที่ 11 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ก.ย. 2561

กรมทหารพรานที่ 11 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมทหารพรานที่ 11

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน

ตามอนุมัติสั่งการของ แม่ทัพภาคที่ 1 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุบุคคลพลเรือน/ชาย/หญิง/ทหารกองหนุน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ทดแทนการสูญเสีย ตามหนังสือของกองทัพภาคที่ 1 ที่ กห 0481(กพ.)/4137 ลงวันที่ 21 ส.ค. 61 นั้น ให้หน่วยดำเนนิการประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน/ชาย/หญิง/และทหารกองหนุน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กรมทหารพรานที่ 11 ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาสาสมัครทหารพราน

จำนวนอัตรา ตามจำนวนที่ขาดอัตรา และขึ้นบัญชีไว้ถึง 1 ธันวาคม 2561

ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพราน,(ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (กรมทหารพรานที่ 11)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมทหารพรานที่ 11 :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ที่ กรมทหารพรานที่ 11 กรมทหารพรานที่ 11 ตำบลขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 – 5 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.073709797

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทหารพรานที่ 11

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมทหารพรานที่