องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-14 ก.ย. 2561 รวม 8 อัตรา

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-14 ก.ย. 2561 รวม 8 อัตรา

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3
อัตราว่าง 1 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคล ระดับ 3
อัตราว่าง 1 อัตรา

วิศวกร ระดับ 3
อัตราว่าง 1 อัตรา

นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3
อัตราว่าง 1 อัตรา

นิติกร ระดับ 3
อัตราว่าง 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่จำหน่าย ระดับ 3
อัตราว่าง 1 อัตรา

นักการตลาด ระดับ 4
อัตราว่าง 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่จำหน่าย ระดับ 5
อัตราว่าง 1 อัตรา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,นิติกร,เจ้าหน้าที่จำหน่าย,นักการตลาด,เจ้าหน้าที่จำหน่าย
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (องค์การสุรา กรมสรรพสามิต)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ขององค์การสุราฯ และยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ yaowalak@liquor.or.th หรือใส่ซองปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงแผนกบรหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหารองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา นำส่งด้วยตนเองในวันทำการ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองชื่อตำแหน่งงานที่สมัคร) ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองถึงแผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา24110 ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 – 14 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 ก.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสุรา

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การสุรา