กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ส.ค. 2561 รวม 21 อัตรา

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ส.ค. 2561 รวม 21 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 1/2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึดข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนbกส์ (GFMIS) งานสนับสนุนด้านงบประมาณและงานสนับสนุนด้านการคลัง จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
จำนวน 5 ราย
อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ 15,000 บาท

พนักงานสนับสนุนด้านงบประมาณ/และการคลัง (บริหารทั่วไป)
จำนวน 15 ราย
อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ 15,000 บาท

พนักงานสนับสนุนด้านงบประมาณ/และการคลัง (ธุรการชำนาญงาน)
จำนวน 1 ราย
อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ 10,690 บาท

ตำแหน่ง: รวม21อัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับกาคัดเลือก สามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น 1 หรือส่งไปรษณีย์ที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 – 28 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 ก.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ