กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-31 ส.ค. 2561

“กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-31 ส.ค. 2561

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรงพาณิชย์

เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วยสำนักงานปลัดดรกะทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิย์ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
จำนวน 1อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
จำนวน 1อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
จำนวน 1อัตรา

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน กระทรวงพาณิชย์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพาณิชย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงพาณิชย์